Protetická stomatológia

Protetická stomatológia sa zameriava na náhradu chýbajucich zubov po stránke funkčnej, ako aj estetickej. 

Vďaka digitálnemu skeneru, presnosti a zväčšeniu operačného mikroskopu a expertom v zubnej technike, dokážeme vyrobiť fazety či korunky na nerozoznanie od prirodzených zubov. Ak už dôjde k stratám väčšieho počtu zubov, zhotovujeme mostíky, čiastočné alebo celkové zubné náhrady – protézy.

Na tieto účely používame materiály ako sú: špeciálne živice, náhradné kovy, drahé kovy, keramika a zirkón, ktorý je v dnešnej dobe čoraz viac preferovaný po stránke estetickej ako aj odolnosti voči tlaku.