Spoznajte Dr. Mareka Hoffmanna

Narodil sa 12. apríla 1979 v Košiciach, kde v rokoch 1997 až 2003 študoval na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2005 pracoval v rodinnej firme založenej jeho otcom v Košiciach. Po intenzívnej trojročnej praktickej aj teoretickej príprave v preventívnej stomatológii, estetike, endodoncii a protetike atestoval v Bratislave so zvláštnou pochvalou. Stal sa aktívnym členom Slovenskej komory zubných lekárov. Po absolvovaní desiatok školení a praktických kurzov doma aj v zahraničí od roku 2014 pracuje s operačným mikroskopom ( venuje sa mikroskopickej stomatológii ). Od roku 2021 posúva celú svoju prax do sveta digitálnej stomatológie a virtuálnej reality. Neustále posúva hranice svojej praxe, služieb a komunikácie, či interakcie so svojimi klientami.