Vaša prvá návšteva

               Je to nezáväzné stretnutie, kde sa aspoň trošku spoznáme, porozprávate nám o svojich predstavách ošetrenia, čo vás trápi a čo od nás očakávate. My vám povieme o našom systéme práce a možnostiach. Ak sa naše predstavy a pohľady na vzájomnú spoluprácu zhodujú, nasleduje vstupné komplexné vyšetrenie.

Toto vyšetrenie zahŕňa v sebe:

1. Anamnézu zdravotného stavu klienta. Niekoľko stručných otázok týkajúcich sa prekonaných chorôb, komplikácií doterajšej liečby, operácie, užívané lieky, alergie...

2. Digitálny sken zubov najmodernejším 3D skenerom, preventívnu prehliadku, pri ktorej sa kontrolujú nielen zuby, ale aj mäkké tkanivá a štruktúry ako sú:  

ďasná, jazyk a priestor pod ním a okolo, pery, slizničné riasy...Hodnotí sa zhryz ( ako zuby do seba
zapadajú) a prípadné odchýlky zubov, čo sa týka smeru, rastu či rotácie.

3. Veľmi dôležité sú indexy, ktoré hodnotia povlak (mäkký nános rozložených zbyktov jedla) okolo krčkov zubov a pod ďasnom, prítomnosť  zubného kameňa a s tým spojené krvácanie ďasien, čo je prejavom zápalu nielen samotného ďasna, ale mnoho krát aj zápalu kosti, v ktorej sú zuby uložené (parodontitída).

4. RTG vyšetrenie jednotlivých zubov alebo záhryzové snímky skupiny zubov s digitálnym výstupom

5. Nasleduje návrh liečebného plánu na základe spomínaných vyšetrení, ktorý sa konzultuje s pacientom a upravuje podľa jeho predstáv, s ohľadom na čo najlepší výsledok pre zdravie a estetiku.